Even voorstellen: Thomas van Heerde

Geestelijk verzorger Radboudumc afdeling Nierziekten en Dialyse

Mijn naam is Thomas van Heerde.
Ik werkte tot 2022 als geestelijk verzorger in het Radboudumc. Dat deed ik op verschillende afdelingen waaronder ook Nierziekten en Dialyse.
Als geestelijk verzorger richt ik mijn aandacht op het terrein van zingeving. Hierover ga ik met mensen in gesprek die hier als patiënt zijn opgenomen. Zingeving gaat vooral over wat het leven (nog) de moeite waard maakt, waar iemand zich voor wil inzetten ; waar haalt iemand zijn / haar kracht vandaan? Ook het bespreken van levensvragen en gevoelens kunnen onderwerp van ons gesprek zijn.
Met de bijdrage in de nieuwsbrief, in de vorm van een tekst met daarbij een kleine overpeinzing mijnerzijds, probeer ik mijn steentje bij te dragen om ook op het terrein van zingeving diegenen aan het woord te laten die er (m.i.) mooie dingen over hebben gezegd.
Wellicht kan ik met deze stukjes de lezer van de nieuwsbrief een beetje inspiratie geven.