Lidmaatschap NVR

Het lidmaatschapsgeld bedraagt per 01-01-2021 € 25,00 per jaar.

In het jaar van aanmelding is dit bedrag afhankelijk van het kwartaal waarin je je aanmeldt.

Leden van de NVR zijn tevens lid van de Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN) en ontvangen het tweemaandelijks magazine ‘Niermagazine’.


Wil je je aanmelden als lid van de NVR? Dat zou mooi zijn! Je hebt twee mogelijkheden:

  • De set aanmeldformulieren zelf downloaden en ingevuld naar ons toesturen (dat mag ook digitaal). Hieronder vind je de links van het setje formulieren.
  • De set aanmeldformulieren hieronder aanvragen. We sturen het dan per post naar u toe. Vervolgens kun je het ingevulde formulier retour sturen per post of digitaal.

Heb je vragen over het lidmaatschap van de NVR, stuur dan een mail naar: lidmaatschap@nv-radboud.nl.

Ik download zelf de set formulieren:

De set bestaat uit drie formulieren. We ontvangen graag het aanmeldformulier en de incassomachtiging ingevuld op ons adres (zie bij de contactgegevens) of op mailadres lidmaatschap@nv-radboud.nl.

  1. Begeleidende brief voor nieuwe leden (ter informatie)
  2. Aanmeldingsformulier nieuw lid (graag ingevuld insturen)
  3. Incassomachtiging (graag ingevuld insturen)
Stuur mij de set formulieren digitaal toe:

4 + 0 = ?