Dankzij de brief van Dr. Marja Ho-dac, directeur van de NVN,  is er alweer nieuwe informatie betreffende dit onderwerp.

“De regelingen voor verstrekking van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en zelftesten via de apotheek zijn verlengd tot en met 31 december 2021. Bovendien worden de huidige doelgroepen die in aanmerking komen voor beide regelingen uitgebreid met cliënten die om medische redenen niet gevaccineerd kunnen worden of bij wie de vaccins niet of onvoldoende werken (verminderde immuunrespons). Dat betekent dat zij van hun apotheek zowel een PBM- als een zelftestenpakket kunnen ontvangen.

De verstrekkingen van het pakket ‘Zelftesten bij thuisisolatie’ en het ‘PBM-pakket bij thuisisolatie’ zijn niet receptplichtig. Er geldt bij beide pakketten wel een maximum van één pakket per cliënt per maand.”

Het hele bericht lezen? Kijk dan op de website van KNMP.