Zoals misschien bekend, hebben getransplanteerden minder of vrijwel geen antistoffen tegen Covid-19 opgebouwd, ondanks de vaccinaties.

Samen met andere patiëntenorganisaties heeft Per Saldo (organisatie voor mensen met een pgb) aan het Ministerie van VWS gevraagd om gratis zelftesten voor mensen met een aandoening/beperking. Het ministerie van VWS heeft het besluit genomen dit te doen. Dat besluit kun je hier teruglezen.

Het komt erop neer dat mantelzorgers en pgb-gefinancierde zorgverleners bij hun werk gebruik kunnen maken van persoonlijke beschermingsmiddelen of mondneuskapjes. Cliënten kunnen onder voorwaarden gebruik maken van gratis zelftests. In deze instructie staat wanneer zorgverleners persoonlijke beschermingsmiddelen kunnen aanvragen. En wanneer cliënten zelftests kunnen aanvragen.

Heb je meegedaan  aan het RECOVAC-onderzoek, dan heb je een brief ontvangen met daarin de resultaten van je onderzoek. Hierin kan vermeld staan dat je niet of onvoldoende bent beschermd tegen het Covid-19 virus.

Vóór de zomervakantie is er, vanuit de apothekers brancheorganisatie (KNMP), een mailing gestuurd naar alle apothekers, dat er gratis zelftesten verstrekt kunnen worden aan cliënten die om medische redenen niet gevaccineerd kunnen worden.

Nu bekend is uit het RECOVAC-onderzoek dat, ondanks de vaccinatie, er onvoldoende antistoffen zijn aangemaakt, kunnen apothekers bereid zijn om ook gratis zelftests te verstrekken. Uiteraard alleen aan degenen die met de brief van het RECOVAC-onderzoek kunnen aantonen dat de vaccinatie geen bescherming heeft geboden.

Wil je ook gebruik maken van deze gratis zelftesten, neem dan contact op met je apotheek en vraag of of ze bereid zijn op basis van de onderzoeksresultaten uit het RECOVAC testen aan te bieden. Je kunt ze verwijzen naar bovenstaande publicaties/instructies.

Niet iedere apotheker is genegen om gratis testen aan te bieden. O.a. hierover heeft Marja Ho-dac, directeur van de NVN, een brief gestuurd naar minister De Jonge. Deze brief vind je hier.

Graag horen wij wat je ervaringen hiermee zijn. Dit kan door een mailtje te sturen naar info@nv-radboud.nl. Tip: zet ‘Gratis zelftest’ in het onderwerp van de mail.