Afdeling Nierziekten Radboudumc geeft graag meer advies rondom vaccinatie  en wil u extra informeren over wat te doen bij besmetting met COVID en over de mogelijkheid van gratis zelftesten.

Derde vaccinatie en ‘booster’

U hebt in oktober een oproep gekregen voor een derde COVID-19 vaccinatie, omdat u als niertransplantatie of dialyse patiënt tot een risicogroep behoort met mogelijk verminderde reactie na twee vaccinaties in april / mei. Deze derde vaccinatie hoort daarom tot het “standaard” COVID-19 vaccinatie pakket bij u. Wij hopen dat u de derde vaccinatie inmiddels heeft genomen. Hebt u dit niet gedaan, dan is het nog steeds mogelijk hiervoor een afspraak te maken bij de GGD (tot uiterlijk 30 januari). Doet u dit alstublieft alsnog.

Momenteel worden mensen per geboortejaar opgeroepen voor een zogenaamde boosterprik. Dit is  een extra prikkel voor het afweersysteem, een oppepper na de basisserie. Ons advies is deze ook te halen, maar pas vanaf drie maanden na uw derde vaccinatie. Een booster prik binnen drie maanden na een 3e prik heeft waarschijnlijk minder effect.

Neem contact op bij besmetting            

Het kan zijn dat u (ook als u gevaccineerd bent) toch een COVID-infectie krijgt. Wij willen u dringend adviseren dan direct contact op te nemen met uw behandelend arts uit uw eigen ziekenhuis (ook in het weekend). Dit geldt ook als u geen of maar weinig klachten hebt. De belangrijkste reden is dat u dan mogelijk in aanmerking komt voor het per infuus toedienen van antistoffen in het ziekenhuis, wat de kans op een ernstig beloop van COVID verkleint.

Gratis zelftesten en persoonlijke beschermingsmiddelen  

Vanwege uw kwetsbare gezondheid kunt U 1 keer per maand 25 zelftesten en/of 100 medische mondneusmaskers krijgen. U kunt hiervoor contact opnemen met uw apotheek, deze checkt of u voldoet aan de voorwaarden. Zie ook op de volgende website: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/gezondheid-en-zorg/extra-ondersteuning-voor-mensen-zonder-prik-of-bij-wie-prik-minder-goed-werkt.