Er is een nieuwe website over de zeldzame nierziekte aHUS gelanceerd: www.atypischehus.nl. Dit is een site voor en door mensen met aHUS, hun naasten en zorgprofessionals.

Dankzij een Principal Clinician subsidie van het Radboudumc kon prof. dr. Nicole van de Kar een project starten met als doel de kwaliteit van leven van patiënten met aHUS en hun naasten te verbeteren. De diagnosegroep aHUS, onderdeel van de Kennisgroep zeldzame nierziekten van de NVN, werkte eraan mee.