Het Radboudumc, Maastricht UMC+ en het UMC Utrecht zijn bezig met een onderzoek naar de nierfilters bij te vroeg geboren kinderen. Bij te vroeg geboren kinderen, kinderen die tijdens de zwangerschap een infectie oplopen of kinderen waar rondom de geboorte sprake is van zuurstofgebrek, is de nierontwikkeling namelijk niet volledig voltooid. Deze kinderen hebben minder nierfilters, waardoor de nierfilters die wel werken extra belast worden dit kan op den duur leiden tot spontaan nierfalen.

Om dit te voorkomen is het nodig de nieraanleg te stimuleren voor die afgerond is bij het te vroeggeboren kind. Daarom starten het Radboudumc, MUMC+ en UMC Utrecht een onderzoek naar de behandeling met mesenchymale stamcellen. Deze cellen zijn voorlopercellen uit het beenmerg.

In dit artikel word er meer uitleg gegeven over het onderzoek.