BYOP staat voor Bring Your Own Patient. Met dit project wordt een student Geneeskunde of Biomedische Wetenschappen aan een chronisch zieke patiënt (de BYOP) gekoppeld. Dit houd in dat u bereid bent om minimaal één jaar gekoppeld te zijn aan een student, met de mogelijkheid om dit met één jaar te verlengen, als u hier zelf voor kiest.

Dit betekent:

  • Dat u ongeveer één keer in de zes weken een contactmoment van ongeveer een uur
    met uw student heeft, met maximaal 8 contacten per jaar. Tenminste twee van deze contacten vinden plaats in uw thuissituatie en tenminste twee tijdens het contact met een
    zorgverlener (specialist, huisarts, wijkverpleegkundige, fysiotherapeut of andere zorgverlener).
  • Dat de student een keer met u mee kan kijken tijdens uw bezigheden, zoals (vrijwilligers)werk,
    sport of een andere activiteit.
  • Dat u de student vertelt hoe u het contact met hem/haar heeft ervaren.

Het is de bedoeling dat u als patiënt de student een inkijkje geeft in wat de ziekte betekent in uw dagelijks leven. Met dit project komen de studenten in contact met een patiënt en zijn of zijn of haar zorgverleners, tevens leren ze hoe ze kunnen communiceren (wat en welke vragen kan je stellen als arts, dingen uitleggen aan patiënten) met patiënten. Tijdens dit gehele project heeft de student geheimhoudingsplicht over hetgeen u hem of haar vertelt.

Lijkt het u waardevol om mee te doen aan dit project en wil u ook graag een bijdrage leveren om onze zorg persoonsgerichter te maken, meld u dan nu bij de NVR door een e-mail te sturen naar info@nv-radboud.nl. Ook bij vragen kunt u naar dit e-mailadres een e-mail sturen. Wij sturen je dan een informatiefolder toe en koppelen u aan zoekende studenten. Ieder jaar melden enkele studenten zich bij NVR, die een chronisch zieke patiënt zoeken.