Een groot deel van de niertransplantatiepatiënten komt in het eerste jaar na transplantatie aanzienlijk aan in gewicht. Deels kan dit worden verklaard door het continueren van de eetgewoonten van voor de transplantatie.

Tijdens de polibezoeken wordt regelmatig gesproken over een gezonde leefstijl en het effect dat dit heeft op de nierfunctie. In het eerste jaar na transplantatie duurt het vaak even voor men bijvoorbeeld meer gaat bewegen. Dat is jammer. Juist voor het herstel en opbouwen van conditie is het aan te raden om zo spoedig mogelijk het bewegen te hervatten. Na dat eerste jaar zijn de bezoeken aan de polikliniek veel minder frequent. Dat maakt coaching moeilijk.

Sinds 1 januari 2019 wordt de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) onder bepaalde voorwaarden vergoed door de zorgverzekeraars. Dit is een begeleidingsvorm waarbij iedereen met overgewicht en/of risico op hart – en vaatziekten of suikerziekte in hun eigen woonomgeving werken aan hun leefstijl, gezonder eten en duurzame gedragsverandering.

Meer weten hierover? Lees dan de informatie bij Links.