Normaliter vindt er altijd in januari een bijeenkomst plaats met een jurist van STeun en AdviesPunt van de NVN; je kunt advies krijgen bij problemen waar je als nierpatiënt tegen aan loopt. Omdat dit nu niet fysiek mogelijk was, willen wij je informeren, dat STAP ook per telefoon of e-mail bereikbaar is.
Wij hopen in 2022 deze bijeenkomst weer te kunnen organiseren.

Voor de volledigheid zetten we hieronder de faciliteiten van STAP. Je kunt onderstaande informatie ook op de website van de NVN teruglezen.

Als je regelmatig of langdurig ziek bent dan kun je te maken krijgen met allerlei problemen. Op je werk, met je studie of privé. STAP helpt! Bij STAP werken deskundigen die je kunnen adviseren bij vragen over werk, inkomen, scholing en sociale voorzieningen in combinatie met nierproblemen.

Je kunt bij STAP terecht met vragen of problemen over:

  • Werk
  • Uitkeringen, (her)keuringen, bezwaar- en beroepszaken
  • Wmo of zorgverzekering
  • Aanvullende zorg en ondersteuning
  • Het aanvragen van voorzieningen bij de gemeente
  • Onderwijs en opleidingen
  • Ondersteuningsmogelijkheden voor kinderen met een nierziekte en voor
    hun ouders
  • (Financiële) ondersteuning

Telefonische bereikbaarheid: 035 – 693 77 99
Maandag en vrijdag van 10.00 uur tot 13.00 uur.
Dinsdag en donderdag van 15.00 uur tot 17.00 uur
Een e-mail sturen kan ook: stap@nvn.nl