NVR-loket

Speciaal voor nierpatiënten en hun naasten

Wist je dat we speciaal voor dialysepatiënten iedere 2de vrijdag van de even maand aanwezig zijn voor nierpatiënten en hun naasten op de dialyse-afdeling en op de verpleegafdeling met een NVR-loket? Een bestuurslid van NVR is aanwezig van 10.00 tot 16.00 uur.

Wil je gebruik maken van deze mogelijkheid, geef het dan even aan bij de dialyse- of verpleegafdeling. De afdelingssecretaressen weten waar ons NVR-lid is op dat moment. Of bel naar 06-42332567.

Het NVR-loket is gepland op:

  • 9 december 2022
  • 10 februari 2023
  • 14 april 2023
  • 9 juni 2023
  • 13 oktober 2023
  • 8 december 2023

Aanmelden is niet nodig.