NVR-loket

Speciaal voor nierpatiënten en hun naasten

Wist je dat we speciaal voor dialysepatiënten iedere 2de vrijdag van de even maand aanwezig zijn voor nierpatiënten en hun naasten op de dialyse-afdeling en op de verpleegafdeling met een NVR-loket? Een bestuurslid van NVR is aanwezig van 10.00 tot 16.00 uur.

Wil je gebruik maken van deze mogelijkheid, geef het dan even aan bij de dialyse- of verpleegafdeling. De afdelingssecretaressen weten waar ons NVR-lid is op dat moment. Of bel naar 06-42332567.

Het NVR-loket is gepland op:

  • 8 december 2023
  • 9 februari 2024
  • 12 april 2024
  • 7 juni 2024
  • 16 augustus 2024
  • 18 oktober 2024
  • 13 december 2024

Aanmelden is niet nodig.