Per keer kunnen 10 gratis zelftesten worden verkregen. Deze zijn te bestellen bij de apotheek onder nummer: 17 09 95 52. Er zijn drie soorten pakketten: voor mantelzorgers, kortdurende zorg en langdurige zorg. Het derde pakket met genoemd nummer is bij de apotheken verkrijgbaar voor nierpatiënten.
 

Beschermmaterialen:

De NVN (Nierpatiënten Vereniging Nederland) is actief in gesprek met VWS (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en KNMP (Apothekersorganisatie Nederland), om alles in gang te zetten om beschermmaterialen gratis beschikbaar te houden. Het blijft van belang wanneer je vragen hierover hebt deze per mail aan de NVN door te geven via info@nvn.nl zodat het inzichtelijk blijft wat de problemen zijn waar je als patiënt mee te maken krijgt. Deze vragen worden ook nog steeds doorgegeven aan het coördinatieteam nefrologie landelijk.
 

Voorzorgsmaatregelen:

Welke voorzorgsmaatregelen zijn van belang om goed om te gaan met de huidige situatie zoals die nu door de overheid wordt vastgesteld? De nefrologen sluiten zich aan bij het landelijk advies wat ook op de NVN-site staat gepubliceerd. Hierbij zetten wij dit voor je op een rijtje:

Hoe je op dit moment met de risico’s omgaat, blijft een persoonlijke keuze. De adviezen van afdeling Nefrologie zijn:

  • Blijf voorzichtig. Probeer om 1,5 meter afstand te houden. Draag een mondkapje als je geen afstand kunt houden.
  • Laat je vaccineren als je dit nog niet hebt gedaan.
  • Haal een boosterprik 3 maanden na de 3e vaccinatie bij de GGD.
  • Stimuleer je omgeving om zich te laten vaccineren.
  • Laat je testen bij klachten.
  • Overleg in geval van een positieve coronatest met je behandelend arts of nefroloog.

Wij hopen je met bovenstaande informatie weer goed te hebben geïnformeerd. Indien je specifieke vragen hebt, adviseren wij je contact op te nemen met de NVN (e-mail: info@nvn.nl) zodat je een advies ontvangt of de vraag wordt uitgezet naar een deskundige. Heb je specifieke vragen voor je eigen situatie, is het altijd zinvol om contact op te nemen met je eigen behandelend specialist.