Medisch maatschappelijk werker Gerben van den Bosch werd afgelopen donderdag verrast met de Maria ter Welle Prijs 2023. Hij ontvangt de prijs onder andere voor zijn bijzondere inzet in het Radboudumc en landelijk op het gebied van het medisch maatschappelijk werk. Door zijn bijdrage is er meer aandacht voor psychosociale zorg; de behoefte van de patiënt met een nierziekte en wat past in diens leven qua behandeling staat meer centraal. Voor de NVN is Gerben een betrokken sparringspartner bij onze themadagen. We feliciteren hem van harte met deze welverdiende prijs!

‘Gerben is een echte verbinder, zeer toegankelijk en zorgt voor de juiste begeleiding. Het belang van patiënten staat bij hem duidelijk op nummer 1!’, aldus Derk Meulman, voorzitter van de Willem Kolff Stichting.

De Maria ter Welle Prijs is een oeuvreprijs van de Nierstichting en de Willem Kolff Stichting voor zorgprofessionals die zich langdurig en uitzonderlijk inzetten voor patiënten, voor de verbetering van de patiëntenzorg en de ontwikkeling van het vakgebied. Gerben van den Bosch ontvangt een medaille en een geldbedrag van 2.000 euro. Dit bedrag kan hij besteden aan zijn persoonlijke ontwikkeling op het gebied van nierziekten of inzetten in de verbetering van de patiëntenzorg.

Verbeterprojecten

Gerben heeft in het Radboudumc de zorg voor transplantatiepatiënten verbeterd door verschillende projecten. Programmamanager bij de Nierstichting Manon Tjoa: ‘Gerben ontwikkelde meerdere innovatieve zorgprojecten. Bijvoorbeeld een E-health coaching voor patiënten in het eerste jaar na transplantatie en voorlichtingsmateriaal voor kinderen wiens ouders een nier doneren. Ook zorgde hij voor het begeleiden van niertransplantatiepatiënten bij het versturen van een dankbrief aan nabestaanden van een overleden donor en hielp hij met het organiseren van herdenkingsbijeenkomsten van overleden dialysepatiënten. Al deze projecten zijn succesvol en een groot deel ervan is landelijk overgenomen door andere ziekenhuizen.’

Webinars van de NVN

Voor de NVN is Gerben een zeer betrokken en een fijne inhoudelijke sparringspartner bij themadagen en webinars. Hij denkt mee over de inhoud, geeft presentaties over de mentale kant van nierziekte, is gespreksleider bij onze webinars en begeleidt samen met collega’s gespreksgroepen op themadagen.

Bezield werken

Gerben zet zich ook al jaren in als secretaris voor de beroepsvereniging van Maatschappelijk Werkenden in de Nefrologie (VMWN). Geertje Pronk voorzitter van de VMWN: ‘In het contact met anderen is Gerben benaderbaar en deelt hij graag zijn expertise. Hij is een verbindende factor. Hij verdient deze prijs vanwege zijn betrokkenheid en zijn drive om projecten op te starten voor patiënten en naasten gericht op verbetering van psychosociale zorg. Gerben is hét voorbeeld van bezield werken.’

Maria ter Welle

Maria ter Welle (1900-1946) was hoofdzuster op de interne afdeling van het Stadsziekenhuis in Kampen. Tussen 1942 en 1946 was zij de rechterhand van professor Willem Kolff bij de ontwikkeling van het eerste dialyseapparaat. Maria Ter Welle wist Kolff over te halen zijn uitvinding toe te passen op patiënten, tegen bezwaren in van collega-artsen. Zo stimuleerde zij Kolff om door te zetten; zijn rol bij de ontwikkeling van de dialysemachine is van onschatbare waarde. Sinds de eerste succesvolle dialyse in 1945 hebben wereldwijd miljoenen mensen hun leven te danken gehad aan zijn uitvinding.

(Bron: NVN)