Er is nog veel onbekend over het effect van COVID-19-vaccinatie bij patiënten met ernstig nierfalen. Biedt het standaard vaccin hen wel voldoende bescherming? En hoe zit het met de bijwerkingen van de vaccins bij deze doelgroep? 

Eind januari is het REnal patients COvid-19 VACcination (RECOVAC) consortium opgezet. Een Nederlands samenwerkingsverband van de afdelingen nefrologie van alle universitaire medische centra, Santeon, Nefrovisie, de Nederlandse Transplantatie Stichting en de Nierpatiënten Vereniging Nederland. Zij werken in dit project samen om te onderzoeken hoe het immuunsysteem van nierpatiënten reageert op de vaccinatie, hoe effectief het vaccin is op de lange termijn en wat de bijwerkingen zijn.

Alle informatie over het onderzoek van RECOVAC en het laatste nieuws kun je op deze website vinden.

Webinars RECOVAC-onderzoek

Daarnaast tipt prof. Luuk Hilbrands, medisch leider afd. Nierziekten Radboudumc je graag op de twee webinars die in het teken staan van het RECOVAC-onderzoek.

Op dinsdag 24 augustus 2021 vinden twee webinars plaats over ‘De nieuwste overwegingen over coronavaccinatie voor nierpatiënten’. Eén webinar voor zorgverleners en een voor patiënten en naasten.

Inmiddels is het vaccineren van groepen mensen met kwetsbare gezondheid afgerond. De eerste resultaten komen binnen van twee grote onderzoeken naar de werkzaamheid en eventuele bijwerkingen van de vaccins bij nierpatiënten. Niet bij iedereen blijkt vaccinatie even goed te werken. Dit levert ook nieuwe vragen op. Wat betekent dit voor nierpatiënten? Moet men langer in isolatie? Hoe zit het met de deltavariant? Moet er nog een extra vaccinatie worden gegeven?

Om deze vragen te beantwoorden bieden de NVN, de Nierstichting, Nieren.nl, NFN, de ERACODA en het RECOVAC-consortium twee webinars aan over dit onderwerp.

  • webinar voor zorgprofessionals: dinsdag 24 augustus, 17.00 – 18.25 uur (Accreditatie voor zorgprofessionals is aangevraagd.)
  • webinar voor patiënten en naasten: dinsdag 24 augustus, 19.30 – 20.45 uur
Deelname is gratis, maar NVN vraagt je vooraf aan te melden in verband met de voorbereidingen. Dat kan via de aanmeldknop op deze pagina.

Gemist? Het webinar voor patiënten en naasten van 24 augustus is online terug te kijken.