De Rijksoverheid bericht over het volgende:

Vanaf 2 oktober 2023 kunnen de volgende groepen mensen weer een coronaprik halen:

  • Mensen van 60 jaar en ouder ontvangen vanaf 19 september een uitnodigingsbrief voor de coronaprik van het RIVM.
  • Mensen van 18 jaar tot en met 59 jaar die jaarlijks worden uitgenodigd voor de griepprik, zorgmedewerkers met direct patiënt- en/of cliëntcontact en zwangeren krijgen geen uitnodigingsbrief. Zij kunnen vanaf half oktober zelf een afspraak maken bij de GGD via planjeprik.nl of 0800 7070.
  • Dat geldt ook voor mensen buiten deze groepen die toch gevaccineerd willen worden, vanwege bijvoorbeeld een kwetsbaar gezinslid of op advies van een behandelend arts.

Aanvulling:

Tevens is het belangrijk om te vermelden dat de groep ‘Mensen van 18 jaar tot en met 59 jaar die jaarlijks worden uitgenodigd voor de griepprik’ geen uitnodiging krijgen via de GGD. Dit in tegenstelling wat artsen (nefrologen) eerder aangaven. Iedereen kan (ook zonder uitnodigingsbrief van het GGD) nu al een afspraak inplannen.

Heb je vragen over de corona-vaccinatie? Kijk dan ook eens op deze site.