Gezellige nieuwjaarsontmoeting op zondag 13 februari 2022 (geannuleerd)

“Wat in het vat zit verzuurt niet” is een bekend gezegde en helaas moeten we dat gezegde nu even bezigen met betrekking tot de nieuwjaarsontmoeting, die we hadden gepland op zondag, 13 februari a.s.

Een uitnodiging c.q. vooraankondiging van deze ontmoeting met het motto “SAVE THE DATE” gaf je al een kijkje in het programma hiervoor.

Na het verzenden van deze aankondiging ontvingen wij reacties en de vraag om een dergelijke ontmoeting uit te stellen totdat het Corona besmettingsgevaar te hanteren is, of, nog beter: fysieke bijeenkomsten zonder Corona gevaar gehouden kunnen worden.

Als bestuur hebben wij na onderling beraad daarom besloten de bijeenkomst op zondag, 13 februari a.s. te annuleren en naar een latere datum te verplaatsen. Hierbij werd o.a. overwogen, dat onder de huidige omstandigheden een aantal van onze leden zou afzien van deelname aan de ontmoeting; tevens keken we naar onze bestuursverantwoordelijkheid.

Wanneer een nieuwe datum bekend is, stellen we je daarvan op de hoogte.